Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 8

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

TVŮRČí ZNALEC STAROČESKÉHO BÁSNICTVÍ

Pozdrav a díRůvzdání.

V složitém úsilí posledních let, proniknouti k zasutým pramenům a zapomenutým kořenům naší národní vzdělanosti, nestojí snaha o poznání a zhodnocení staročeské gotické kultury na posledním místě. Byli jsme však již dosti vydatně poučení o výtvarném duchu a odkazu trecenta v čechách, když jsme se v literatuře stále spokojovali zastaralými poznatky generace dědovské i otcovské, zakalenými namnoze osvícenskými a positivistickými předsudky. Dospěla-li naše literární věda v našich dnech hlubšího a správněj šího názoru o povaze a ceně staročeského básnictví, shodujíc se v tom s orlím pohledem Pekařovým na duchovní a luravní hodnoty české gotiky, jest to hlavní zásluhou podnětných zásahů a odbornýoh prací učence, jenž není rodem, krví a materštinou jedním z nás, ale jenž, vítaný host,

[na začátek stránky]