Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 19

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Básně Vítězslava Nezvala »Roman ]akobson« a »Dopis Romanu ]akobsonovi« jsou otištěnp ze sbírek »Skleněnp havelok« a »Zpáteční Ustekli. : obě sbírkp vpdal František Borovp, Praha.

ROMAN U JAKOBSONOVI

Pozdrav a díkůvzdání

K 15. březnu 1939 vydal Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university v Brně, Falkensteinerova 14. Vyšlo 510 výtisků; 1-10 na ručním papíře, číslováno.

Vytiskla Obchodnická tiskárna v Blansku.

[na začátek stránky]