Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 13

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jakobson učitel. Bohdá, shledáme se opět v době nepříliš daleké i s Jakobsonem profesorem tam. kde jest jeho pravé místo. Nebylo by možno vědecky a kulturně žíti, kdyby trvale měli nepovolaní rozhodovati o vyvolených.

Arne Novák.

[na začátek stránky]