Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Romanu Jakobsonovi - str. 11

[na přehled] [na text]

Romanu Jakobsonovi : pozdrav a díkůvzdání. Brno : Spolek posluchačů filosofie Masarykovy university, 1939. [20] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

zdomácnělému za to, že mnohonásobně vytkl osobitost a svéráz našeho středověkého básnictví, jmenovitě ,ve slohu a výrazu.

J akobsonovy práce o staré slovesnosti české se počínají jeho studiemi z období cyrilometodějského a přes románské písemnictví, souvisící s osobnostmi obou národních světců, Václava a Vojtěcha, míří hlavně k lucemburskému trecentu s jeho básnickým vrcholem, Legendou o svaté Kateřině, která i lidsky jest badateli zvláště drahá; na závěru stojí pak .zkoumání veršovaných skladeb husitských, při nichž Jakobsona především znepokojuje problém, zda v nich dlužno s Pe ..kařem spatřovat poslední organickou fási české gotiky středověké. Ve středu zájmu stojí minuclosní rozbor staročeského verše, kterému již .roku 1923 věnoval monografickou analysu, namnoze převratnou, později opětovně prohlubovanoua soustavněji bu ..dovanou - tu stojí Jakobson zcela ojediněle jako vědecký tvůrce na kolbišti mnohých problémů a kontroversÍ. S analytikem přistoupil zároveň ;edito'r k nejstarším českým duchovním písním doby ještě románské

[na začátek stránky]