Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. [9]

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

III.

Občané akademičtíl

Čtoucím pozdrav!

Kruté události, které dolehly v posledních týdnech na naši vlast, na náš národ, na naši republiku, zasáhly nás všecky a hluboce se dotkly našich zájmů a našich srdcí. Pokořeni, ale nepřemožení přijímáme je s bolestí, ale také s protestem a především s pevným rozhodnutím, že chceme všichni bez rozdílu pracovati k tomu, aby v nových poměrech náš národ a stát rozkvétal a připravoval spravedlivý návrat toho, co hezprávně a násilně nám bylo odňato. Každému z nás připadá tu část úkolu, českému vzdělanci však část nejpřednější: nezapomínejte na to, drazí občané akademičtí!

Děkuji Vám především za důstojný klid, který jste, věrni výzvě mého předchůdce v úřadě rektorském, i za jeho nejbouřlivějších chvil zachovali a přispěli tak k dobré pověsti a důstojnosti našeho vysokého učenÍ.

Národně politické zřetele, které budou, jak jsem pevně přesvědčen, jen na prospěch česk:Sch vysokých škol v našem státě, způsobily, že byl, jako na ostatních universitách, také u nás posunut zápis a odloženo zahájení přednášek. Jest to zařízení jen dočasné ti v nejbližší době zahájíme na Masarykově universitě plnou činnost v neztenčené míře, dobře si vědomi toho, že národní stát nikterak nemůže omezovati neb jakkoli zkracovati působení tak významného zdroje národní vzdělanosti, jako jest Masarykova universita v Brně. Slibuji Vám jménem svým, jménem akademického senátu i všech sborů profesorských, že budeme integritu našeho vysokého učení všemi silami hájiti. Nasadíme všecko, aby letošní školní rok byl plodným rokem pracovním.

[na začátek stránky]