Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. [3]

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ROČENKA

MASARYKOVY UNIVERSITY V BRNE

1938/39 - 1945/46 ROČNÍK X v BRNĚ 1947

NÁKLADEM MASARYKOVY UN~VERSITY V BRNt A MINISTERSTVA SKOLSTVl A OSVtTY

[na začátek stránky]