Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. [122]

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Ročenka Masacykovy university v Brně 1938/39 až 1945/46

Uspořádal a v 1200 exemplářích vydal rektorát Masarykovy university v Brně

Nákladem ministerstva skolství a osvěty a Masaryllovy university v Brně

Tiskem Brněnské tiskárny v Brně - 1947

Cena Kčs 40'-

[na začátek stránky]