Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46) - str. [117]

[na přehled] [na text]

Ročenka Masarykovy university v Brně. Ročník XX (1938/39-1945/46). Brno : Masarykova univerzita, 1947. 116 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH

xx. ročenky Masarykovy university v Bmě 1938139-1945146.

Strana

I. Seznam rektorů . . . . . . . . . .

5

II. Vyhláška rektora prof. PhDra Josefa Podpěry ke

studentům 20. května 1938 7

III. Provolání rektora prof. PhDra Arne Nováka ke studentstvu 13. října 1938 (ve dnech obsazování po hraničí v důsledku dohody v Mnichově) . . . ., 9

IV. Provolání téhož rektora ke studentstvu 14. listo padu 1938 a 13. března 1939 I V. Instalační přednáška rektorská Arne Nováka: Jaroslav Vrchlický jako básnický a kritický vykladač

literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13

VI. P~oje,::}éhož rektora ke studentstvu při instalační

prednasce . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 21

VII. Provolání téhož rektora ke studentstvu 15. břez na 1939 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23

VIII. Provolání prorektora prof. dra Josefa Podpěry

26. října 1939 . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

IX. Tryzna na paměť obětí Masarykovy university za

okupace . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27

X. Řeč prof. PhDra 1. A. Bláhy při tryzně za zahynulé

členy Masarykovy university v době nesvobody. 3 XI. Zápis o volbě rektora prof. dra Václava Neumanna 39

XII. Řeč děkana prof. dra J. L. Fischera při zahájení

přednášek na filosofické fakultě. . . . . . . ., 47

XIII. Inaugurační zpráva prorektora prof. dra Františka

Novotného o činnosti university za léta 1939-1945 57

[na začátek stránky]