Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 66

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

6-

xv.

Smrt zvoní: "Na vůz! Cas je - čas I" a po cestovných běží třas.

Jak divno, na zvonění

že nikdo hotov nenl Mně hůř je: V ruce držím vak a ma zvon vzpírám rudý zrak. však zvon se nehne ani.

Jsem netrpěUv! Zítra? dnes? Smrt po sousedstvě hýří kdes a já tu čekám na ni I

[na začátek stránky]