Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 65

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

65

XIV.

Byl pevný koráb to a hrdě vzneslý, dub stěžeň jeho, boky jako z žuly,

a rovno cestu svou si mořem brázdil, nechť vtny orkánem se rozedmuly.

Však náhle siný blesk se s nebe snesl a po korábu jako had síel k moři zvon zaduněl, tak hrozně, žaložalně

a z lodí kolem zazněl pokřik: "Hoří!"

Jen mžik a koráb letí osamělý

kdož dlel by tam, kde osud duby drtí 0 divokým skokem letí v noční chmuru, tam někam v dál, kde čeká přístav smrti.

Již stěžeň padnul, s ním ta flaga pýchy, jak z děla rána po vodách to znělo,

sloup jisker šlehnul k nebeským až branám a zas se kolem doslepa vše stmělo.

A koráb zase dál a jemu v týlu saň sedí ohni'vá a hladně ničí

oud po oudu i kusy v propast házi a vlny dole varem kypí, syčí.

Již trup se nÍžÍ, jako sen by dýmný se rozplývají charé jeho rysy

jen chvíli ještě, malou, krátkou chvíli a popel můj se s širým mořem smísi!

8bírka:.ouvi.ló četby školni. 28.

5

[na začátek stránky]