Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 17

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

I.

Byla to zima překrásná! Kolkolem všude božský klid ta příroda v kámen spoutána, zněmělý všechen, všechen lid.

Ach zas je po všem! Pojednou veiskly si větry, zvlhnul vzduGh a po kraii dříve tichounkém šílený víří jarní ruch.

Nevrle hledím oknem ven ŕ nechte mně led můj, nechte sníh  vždyt nechápu více, nač ten rei,

k čemu ta vřava, spěch a smích!

Do větrů, deštů šlehavých obrací člověk smavou líc, i vrána té bouři stříkavé

s jasáním křídly biie vstříc!

Sblrlr.a souvielé četby lkoloí. 28.

2

[na začátek stránky]