Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Prosté motivy, 3. vyd. - str. 14

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Prosté motivy. 3. vyd. V Praze : F. Topič, 1913. (Sbírka souvislé četby školní ; 28)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

14

"Prosté motivy" vzorem a namnoze vzorem neďostižným českým básníkům lyrickým: klassičnost a národnost jsou v nich zasnoubeny nerozlučně. Zdá-li se však na první pohled, že díla obecně klassická a typicky národní vylučují tón vroucně osobní, důvěrnost individuální, mluví právě "Prosté motivy" proti tomuto omylu: nikde nevyzpovídal se Neruda z celé citové pravdy a ryzosti svého vyzrálého a zušlechtěného mužství tak poctivě, jako v tomto lyrickém svazku, v kterém jako básník dostoupil vrcholu.

[na začátek stránky]