Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Přehledné dějiny literatury české

NOVÁK, Jan Václav; NOVÁK, Arne. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc : Promberger, 1936-1939. 1804 s.

[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 31
88 kB
str. 32
93 kB
str. 33
84 kB
str. 34
92 kB
str. 35
90 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 36
88 kB
str. 37
91 kB
str. 38
89 kB
str. 39
92 kB
str. 40
88 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. 41
94 kB
str. 42
88 kB
str. 43
87 kB
str. 44
84 kB
str. 45
90 kB

Obsah

PDF - str. 1-207

Úvod - [5]

STARÁ DOBA LITERATURY ČESKÉ (DO ROKU 1409) - [11]

a) Období přípravné čili románské (do r. 1306) - [11]

b) Období rané gotiky (1306-1348) - [20]

c) Období vyzrálé gotiky (1348-1409) - [31]

II. STŘEDNÍ DOBA LITERATURY ČESKÉ (OD R. 1409 DO R. 1774) - [55]

a) Období husitské. (1409-1500) - [58]

b) Období zápasu reformace s humanismem (1500-1620) - [86]

c) Období pobělohorského baroka(1621-1774) - [123]

PDF - str. 208-350

III. NOVÁ DOBA LITERATURY ČESKÉ (OD R.1774 DO DNEŠKA - [208]

A)Literatura národního obrození (od r.1774 do r. 1859) - [210]

a) Osvícenství (1774-1815) - [219]

b) Klasicismus (1815-1830) - [262]

PDF - str. 350-480

c) Starší romantika (1830-1848) - [350]

d) Pozdní romantika (od r. 1848 do r. 1859) - [404]

B) Literatura obrozeného národa (od r.1860 do našich dnů) - [466]

PDF - str. 480-637

a) Tendenční realismus v duchu světoobčanském (1860-1879) - [480]

PDF - str. 637-826

b) Doba zápasu snah národně výchovných se západnickým umělectvím (1879-1894) - [637]

PDF - str. 826-1111 PDF - str. 1111-1268

c) Doba kritického a sociálního realismu a reakce proti němu (1894-1914) - [826]

PDF - str. 1269-1541 PDF - str. 1541-1710

d) Doba válečná a popřevratová (1914-1938) - [1269]

PDF - str. 1711-1804

Mezi tiskem zemřeli - [1711]

Opravy a dodatky - [1712]

Rejstřík jmenný - [1722]

Rejstřík věcný - [1776]

Poznámka bibliografická - [1794]