Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 10

[na přehled] [na text]

Praha barokní. 3. vyd. Praha : Fr. Borový, 1938. 36, [IV] s. : 31 obr. příl.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

zneklidňujícím nekonečnu; v oknech, jež mají dvojí chlad a přísnost, kláštera a vězení, obráží se kmitavě holá ratolest stromu, který přestal býti součástkou přírody; masivní zdivo a těžké kování shlíží pohrd· livě na trpasličí postavu i osud osamělého chodce. Ale dokud poutník se znepokojuje materiální nicotou a přechodní ubohostí svého bytí, dokud se bojí a mate, neporozuměl řeči a vůli přítomného genia

,loci. Ten pathosem své síly donutí jej, aby se rozhodl. Chrámová hudba proudící ze dveří a oken po pravici vábí: Vrhni se, zbloudilé srdce, do kypivých vln rozbouřeného citu, které v ekstasi lásky a rozkoše ne· konečným mořem víry a milosti ponesou tebe až

_ k slunnému břehu, na němž se tyčí boží trůn! Po levici ,se však pevné stavivo řádového domu, který byl krbem organisace a výboje, chmuří v příkrém meméntu: Dokaž, 'synu boží a sluho církve" exaltací své svobodné a mocné vůle, že jsi hrdinou; odříkej se nebo'bojuj, panuj nebo tvoř, hromaď kolem sebe bohatství nebo žáky, a posledním tvým vítězstvím bude, že procitneš jako hejtman nebeského vojska! Mistři, kteří zbudovali barokní Prahu, zazdili do svých děl odpovědi na tyto naléhavé požadavky.

Na sta holubů bílých a růžových, podobných velikým květům magnoliovým, urvaným větrem, krouží a víří v smělých křivkách nad rozkošným čtvercem Křižovnického náměstí u paty Karlova mostu. Snesše se v kmitavých chumáčích s gotického cimbuří staroměstské mostecké :věže, opisují chvíli rozmarný kruh kolem baldachýnů zastiňujících genealogické sochy Lucern· burků, usedají pak na stupně trůnu krále a králevice, aby v okamžiku tloukli křídly o pestré štíty říšských erbů a znaků, svítících jako řada polodraho. kamů přímo nad ostrým hrotem oblouku, který otvírá přístup na Kamenný most. Náhle však, přesek.

[na začátek stránky]