Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní

NOVÁK, Arne. Praha barokní. 2. vyd. V Praze : Spolek výtvarných umělců Mánes, 1921. (Zlatoroh ; sv. 3)

[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. [I]
0 kB
str. [II]
1 kB
str. [III]
17 kB
str. [IV]
0 kB
str. [V]
2 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. [VI]
0 kB
str. [VII]
0 kB
str. [VIII]
221 kB
str. [IX]
28 kB
str. [X]
2 kB
[Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit] [Zvětšit]
str. [XI]
2 kB
str. [XII]
0 kB
str. 1
31 kB
str. 2
30 kB
str. 3
32 kB

Obsah

POZNÁMKA - [41]

SEZNAM VYOBRAZENÍ: - [43]

1. CHRÁM SV. MIKULÁŠE NA MALÉ STRANĚ (před textem). - (VIII)
2. NÁDVOŘÍ V KLEMENTINĚ S HVĚZDÁRNOU. - (P3)
3. KŘIŽOVNICKÉ NÁMĚSTÍ S CHRÁMEM SV. SALVATORA. - (P4)
4. POHLED DO CHRÁMU SV. SALVATORA V KLEMENTINĚ. - (P5)
5. HANS VON AACHEN, PODOBIZNA RUDOLFA II. (Originál ve vídeňském dvorním museu.) - (P6)
6. TIZIAN VECELLIO, PODOBIZNA ARCHIVÁŘE JACOPO DE STRADA. (Originál ve vídeňském dvorním museu.) - (P7)
7. HRABĚ HEŘMAN ČERNÍN Z CHUDENIC: Podle portrétu z r. 1644 maloval Hanuš Schwaiger. (Originál v majetku archiváře F. Tischera v Jindř. Hradci.) - (P8)
8. POHLED DO ZAHRADY FÜRSTENBERSKÉ VE VALDŠTÝNSKÉ ULICI NA MALÉ STRANĚ. - (P9)
9. ZAHRADA KDYSI HRABĚTE VRTBY V KARMELITSKÉ ULICI NA MALÉ STRANĚ. - (P10)
10. VALDŠTÝNSKÝ PALÁC NA MALÉ STRANĚ. - (P11)
11. ANTHONIS VAN DYCK, ALBRECHT Z VALDŠTÝNA. (Originál v Staré pinakotéce v Mnichově). - (P12)
12. PRŮČELÍ CHRÁMU V LORETĚ NA HRADČANECH. - (P13)
13. PORTÁL PALÁCE CLAM-GALLASOVA V HUSOVĚ TŘÍDĚ NA STARÉM MĚSTĚ (s karyatidami od M. Brauna.) - (P14)
14. FERDINAND BROKOFF, NÁHROBEK HRABĚTE JANA VÁCLAVA VRATISLAVA Z MITROVIC (podle návrhu Fischera z Erlachu) v chrámě sv. Jakuba na Starém městě. - (P15)
15. JAN A FERDINAND BROKOFFOVÉ, FRANTIŠEK DE BORGIA na Karlově mostě. - (P16)
16. F. X. BALKO, SMRT SV. XAVERIA v kostele sv. Mikuláše na Malé straně. - (P17)
17. LETNÍ REFEKTÁŘ V ARCIBISKUP. SEMINÁŘI V KLEMENTINU. - (P18)
18. PORTÁL PALÁCE THUNOVA (KDYSI KOLOVRATŮ LIBŠTEJNSKÝCH) v Nerudově ulici na Malé straně. (S plastikami M. Brauna.) - (P19)
19. STŘÍBRNÝ NÁHROBEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO V CHRÁMĚ SV. VÍTA. - (P20)
20. VÁCLAV VAVŘINEC RAINER, Z FRESEK CHRÁMU SV. JANA NEPOM. NA HRADČANECH. - (P21)
21. POHLED DO CHRÁMU SV. JAKUBA NA STARÉM MĚSTĚ. - (P22)
22. MATYÁŠ BRAUN, SV. LUITGARDA na Karlově mostě. - (P23)
23. MATĚJ VÁCLAV JÄCKEL, SVATÝ BERNARD Z CLAIRVAUX na Karlově mostě. - (P24)
24. PETER PAUL RUBENS, UMUČENÍ SV. TOMÁŠE (v chrámě sv. Tomáše na Malé straně). - (P25)
25. STRAHOVSKÁ KNIHOVNA S KOSTELEM NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA HRADČANECH. - (P26)
26. PRŮČELÍ PALÁCE ARCIBISKUPSKÉHO NA HRADČANECH. - (P27)
27. PALÁC DRUHDY MAC NEVENŮV (dům Palackého) v Palackého ulíci na Novém městě. - (P28)