Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. [XI]

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Památce drahého bratra Jaroslava,

jenž rodnou Prahu tak vroucně miloval a nesměl se do ní již navrátiti.

[na začátek stránky]