Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Praha barokní - str. 5

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Praha barokní. Praha : Mánes, [1915]. 39 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

která svou chudobu konstruktivních myšlenek dovedla zakrýti ornamentálním bohatstvím baldachýnů, oblouků, sošek, tiál a květů, přechylujíc se ve zbo~ ňování plně rozvité přírody mimoděk k renaissanci. Ani tato gotika se nevyžila v Praze cele, a její pa •mátky jsou v městském celku pouhými torsy, takže tážíce se onoho genia loci po jeho vděkuplné pod ••. statě, dostáváme odpovědi kusé a trhané.

Zběsilost banausů a hmotařské podnikatelství nasa ••. dily všecky páky, aby nadobro vypudily z obvodu našeho města empirovou duši, která melancholickou výčitkou pozdravuje nás z průčelí celnice na Josef •ském náměstí, tak mohutného ve své klidné jednodu •chosti. Usměvný a mírný ten genius, který počátkem devatenáctého století se díval v jasných a pohodlných místnostech přes rámě vybraným učencům skládají •cím klasicisující jinotaje nebo našeptával citlivým a štíhlým damám při procházce růžovým sadem fran ••. couzské verše, prchl z Prahy na periferii, ukryl se v pustnoucích letohrádcích mezi vinicemi, usnul na chvílích v zapomenutých dvorcích na rozhraní mezi předměstím a venkovem, a probudiv se, byl odtamtud stihán až mezi pathetické pomníky hřbitova olšan ••. ského a košířského s antickými emblemy ... zdaž ne ••. ztratí tam v zahradách smrti genius Prahy empirové svou poslední skutečnost?

Leč tato trojí božstva místní - a mohli bychom snad rozmnožiti jejich počet - dlužno v Praze usilovně hledati, než obrátí k nám svou tvář zastřenou mlhou a mlčením; jsou návštěvníci, ba obyvatelé Prahy, kteří

5

[na začátek stránky]