Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Povídky Emila Šarocha - str. 109

[na přehled] [na text]

DYK, Viktor. Povídky Emila Šarocha. Praha : Topič, 1935. 117 s. (Topičovy Bílé knihy ; sv. 38)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

DOSLOV

Dobrodružná jízda na Kytheru, k níž umírající děd Václav Šaroch vyzval v posledním výjevu prvního dílu Dykova Děsu z prázdna milovaného svého vnuka, Emila Šarocha, se nestala skutkem: bouřlivák umírá po tolika dalekých a nebezpečných výpravách do světa docela tiše v závětří domova, právě když dosáhl svého prvního politického vítězství, jež zároveň signalisovalo obrat veřejného svědomí i konání v Čechách, a jeho předurčený dědic, drobný studentík Emil, prožívá nad mrtvolou kmetovou "nejstrašnější úzkost života, úzkost z náhlého ticha po veliké bouři", onu úzkost, která jest zároveň podvědomou i tragickou, byť jen primitivní formou "děsu z prázdna".

Až sem dovedl Viktor Dyk v posledních měsících svého náhle přervaného života definitivní zpracování rozsáhlého románového plánu, který ho doprovázel od let mladosti po celý život a do něhož postupně vkládal výsledky svého myšlenkového, básnického i politického růstu; i to, že z dvojdílné skladby nabyl pevné a závěrečné podoby retrospektivní díl Děd Václav Šaroch před aktuálním a přítomností nasyceným dílem druhým, Vnuk Emil Šaroch, jest důkazem Dykova postupného obratu k nadosobní předmětnosti. Z motivů a nápovědí dokončené první části byly učiněny některé dohady o tom, jak by se byl

[na začátek stránky]