Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 7

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD

ROJEVY národního sebevědomí, starostlivé úzkosti o zabezpečení národa, zdravé důvěry v jeho budoucnost ozývají se po česku skoro nepřetržitě od prvních dOb, kdy se naše mateřština povznesla od praktického úkonu jazykového k výši řeči literární a kdy v ní houstnou souvislé památky, nadané samostatným životem.

Chorál k svatému Pdclavu, dědici české země, tak mohutnj' v románské své prostotě, zahajuje tyto projevy vroucí modlitbou za přítomné i budoucí plémě, stavějící se pod ochranu svatého knížete, který se svou korouhví a svým mečem bdí na stráži u vstupní brány českého státu. Pak s rytířskou rozhodností i s útočnou odvahou hájí jeho práv proti škůdcům a nepřátelům českého jazyka i českého království ohnivý původce Dalimilovy kroniky, chápaje stejně bystře význam státní samostatnosti jako nebezpečí, hrozící od cizinců. Takto po právu přirozené sebezáchovya sebeobrany zastávali Cechové proti politickému universalismu Svaté říše římské národu německého svůj národní

7

[na začátek stránky]