Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 19

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

samostatnosti československé, cítíme všichni) jak jest nutno stále jim dodávati vytrvalou občanskou prací obsahu a opravdovosti, a jak po veselých svátcích národního osvobození,jimž náleželo poslední přání vánočního poselství r. 1918, musí následovati, rozšířeny na roky a desetiletí, tuhé týdny snahy, úsilí, klopoty, obětování. Nejen to: výstavba naší budoucnosti může se podařiti pouze tehdy, když při ní národ československý zůstane věren duchovním a mravním ideálům své minulosti, pro něž žili a trpěli,jimiž se řídili a rostli, za něž se modlili a o nichž horovali stejně Hus, Komenský a BalbínjakoPalackýa Rieger ve svých starobylých a stále živých poselstvích důvěry a jistoty.

Arne Novák.

[na začátek stránky]