Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Poselství důvěry a jistoty - str. 17

[na přehled] [na text]

Poselství důvěry a jistoty : sedmero památných dokumentů z dávné i blízké minulosti národní. Praha : F. Topič, 1928. 46 - [II] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

nosti. Za P'Ůběhusvětové války, kdy se na evropských bojištích se střídavým štěstím hrálo o života bezživotí českého národa, nezbývalo dlouho než v bezmocné trpkosti bráti do rukou všecky ry zažloutlé lisry aprož.ívati nad nimi, kolik tvořivé síly jest v nich utajeno pro plodnou službu budoucnosti. Za to na konci evropského zápolení a tím i na začátku nových politických dějin českých, přibyla z plnosti velké doby další poselství důvěry a

jistory, z nichž hlavně dvě tvoN základní deklarace nové svobody a samostatnosti.

Včerstvé a hrdé paměti zůstávají podmínky, z nichž vznikly jak dubnová »Ná ro dní přísaha«,proslovená úsryAloise Ji[áska, tak vánoční blahozvěst,pronesená prvním presidentem Ceskoslovenské republiky, T. G. Masarykem,· netřeba tedyopakovati je. A stejně ví každý občan obnoveného českého státu, že k sobě co nejtěsněji náleží ryto tak veliké projevy, první, jakožto vyznání víry uvědomělého a neohroženého domácího odboje, druhý jako poslední útěšné slovo diplomatické i branné akce zahraniční. .. jsou to dvě úměrně rostlé větve téhož společného pně. Hledajícepgdle dávné výzvy Palackého místo pro staré, avšak omlazené Cechy v nové Evropě, činí to však oba dějinné projevy dvojím od sebe velice rozdílným způsobem. Jejich společná snaha opříti se o pevný pilí,. nejvznešenljší tradice vlastenecké jest ovšem na ráz patrná: citátem z Komenského Kšaftu skončil km~tný řečník v dUbnu Národní přísahu, aby prorockým místem z téhož drahého dokumentu v prosinci stařičký president zahájil své první poselství. Duch Národní přísahy zůstává tradicionalistický, ač příklad a požehnání předků burcuje z hrobů na posilu čistě moderních ideálů; stará Praha s královským dvoremfiříkovým s vítězným průyodem

17

[na začátek stránky]