Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pohádky a povídky - str. 9

[na přehled] [na text]

DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky / z němčiny přeložila Zdenka Hostinská. Praha : F. Topič, 1913. 60 s. (Osení ; sv. 53)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

psali celé knihy o jeho umění. největší básník staršího pokolení. baron a voják Detlev z Liliencronů vzdal mu chválu jako spisovateli. jemuž patří budoucnost a nesDU'telnost. Ale Richard Dehmel sám nezpyšněl svými úspěchy; teprve když si byl jist. že jest opravdovým umělcem. zanechal povolání úřednického a stal se vol. ným spisovatelem. Stýkaje se s umělci a básniky a maje krásnou domácnost, žil se svou první chotí Pavlou a třemi dětmi v předměstí berlínském Pankově; tam vznikla většina jeho prací pro děti. Pak vydal v se se ~vou druhou paní na cesty a projel ItalU. Recko. Svýcarsko. Anglii a Nizozemí. jak lze poznati také z jeho básnických děl. vždy zralejších a krásnějších. Nasbírav v širém světě mnoho zkušeností. usadil se v rybářské vesnici Blankenese nedaleko přístavního města Hamburku; z oken jeho bytu bylo viděti veliké lodi plující po širokém Labi k Severnímu moři. Kdežto v prvních knihách Dehmelových ozývaly se hojné vzpomínky z lesů domova. v nichž prožil dětství a vystupovaly obrazy z velkých měst, hlavně z Berlína. kde studoval, setkáváme se v pozdějších jeho dílech s mnohými dojmy z cest po jižních i západních zemích a místo lesů obdivujeme se líčení moře a velehor. Richard Dehmel jest spisovatel nesmírně svědomitý: přepracuje své básně mnohokráte za sebou, i a když jsou vytištěny, mění je tak dlouho. dokud nejsou úplně dokonalé: v tom jest pravým vzorem svým přátelům.

Mezi jeho spisy nacházíme i dosti velký svazek věnovaný malým čtenářům: nejmenuje se nadarmo "Dětská zahrádka" • Jak jsme již pověděli.. vznikly tyto práce přímo v utěšené domácnosti a šťastné ro 9

[na začátek stránky]