Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pohádky a povídky - str. [59]

[na přehled] [na text]

DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky / z němčiny přeložila Zdenka Hostinská. Praha : F. Topič, 1913. 60 s. (Osení ; sv. 53)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH.

..ilrana

ÚVOD • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • •• 7

TÍPEK A TLÁPEK • • • • • . • • • • • • • • • . • • . ISLUNEČNÍ PAPRSEK .•••.•••••.•••••• 13 PAV{ PÉRO· ••••••.••••...•••..••• 15 O SLUNCI, KTERÉ ZMIZELO . • • • • • • • . . • . • 17 ZRCADLO V DEN DUŠIČEK . • • • • • • . • • • • • 21 PTÁČEK·posLíČEK ••••••• - ••.•• - •••• 26 POHÁDKA O KRTKOVI· .•••••••••••••• 30 O ZARMOUCENÉ ŽÁBĚ S PODOBOU LVA· .••. 3Lví SRDCE •••••••••• - ••••.••.••.• 40

STARÝ VODIČKA A MICHAL KRISTUS ANEBO

CESTA PŘES TRÁM· • • • • • • • • • . . • • . . 49

SLOVNíčEK .•••.•••..•.• - . - .•••••• 58

[na začátek stránky]