Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pohádky a povídky - str. 10

[na přehled] [na text]

DEHMEL, Richard. Pohádky a povídky / z němčiny přeložila Zdenka Hostinská. Praha : F. Topič, 1913. 60 s. (Osení ; sv. 53)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

dině Dehmelově. - některé z nich napsal společně se svou chotí. jemnou paní Pavlou. Vídíme, jak vše jest psáno pro básníkovy tři děti a o nich: zříme je při hrách. v rozhovoru s rodiči. v den slavnostní gra· tulace. při vypravování pohádek, večer před spaním. Leccos jest dětem vloženo přímo do úst, ano básník veršuje i v žvatlavé. nesprávné. dětské mluvě. což mnohé deklamovánky činí nesmírně směšnými. Celá řada básní "Malý hrdina" Iičí stavy a povolání. z nichž některý si chce chudý hošík vybrati; deklamuje se o tesaři. hasiči. pokrývači. ale též o lodníku. myslivci. vzduchoplavci, ba í o krotiteli šelem. krasojezdci a králi, vše v duchu desetiletého chlapce. Pro děti skládá tatínek-básriík vánoční hru. jindy Kašpárkovou komedii. ale s největším uměním pohádku pro divadlo o tahacím panáku, který má podivné jméno Ficebuce, a jejž děti Dehmelovy zvláště milovaly. Konečně usedá tatínek, aby vyprávěl dětem pohádky, - tot oněch deset povídek a báchorek, které právě máte v rukou. Každodenní skutečnost ze všedniho života dětské drobotiny střídá se tu s obrazy ze sna, podivné říše s mluvícími zvířaty a se zázračnými bytostmi kynou z báchorkové dáli ; ~še se hýbe, žertuje, baví •• , a nebude jistě ani v Cechách malého čtenáře, jenž by tyto povídky četl s menším napětím, než je poslouchaly tři Dehmelovy děti. když je tatinek-básník vyprávěl před léty v Pankově u Berlína.

Ame NOfJák.

10

[na začátek stránky]