Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Podobizny žen - str. 9

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Podobizny žen. Praha : Novina, 1940. 232 s. (Dílo Arna Nováka ; 2)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PŘf<:DMLUVA

Není jen náhodou, svěřuji-li svou knihu již podle názvu záštitě Sainte-Beuvově. Praotec moderní kritiky se zálibou i se štěstím volíval za předmět svých podobizen postavy ženské a nevěnoval pozornosti toliko spisovatelkám a umělkyním: • světice a milenka, tvůrkyně inspirace a virtuoska dopisu vábily jeho zájem psychologický a jeho mohutnost vykladačskou. Také vzdáleným a skromným dědicům své širé a nezvládnutelné říše odkázal mocný král kritiky radu, aby poznávali vnitřní bytost ženinu z jejích osudů, náklonností a činů; přidržel jsem se jeho životopisné methody ve valné většině svých statí, z nichž některé jsou pouhými náčrty lehce nahozených obrysů, kdežto jiné prokreslují portréty po způsobu miniatur v nepatrných rozměrech a s oddanou podrobností. Ale nevystačil jsem vždycky !S těmito nástroji a způsoby, - jednou sliboval mně postup filologický, po druhé literárně historický rozbor bezpečnější proniknutí k podstatě tvoření studovaných básnířek.

Mnohé z článků zde otištěných jsou staršího data, ba některé vznikly na samém prahu mé ,kritické činnosti; třebaže jsem je

pro knihu přepracoval, nerad bych jim odepřel této omluvy. Asi polovina studií byla psána pro »Zenský svět« za přímého podnětu mé zvěčnělé matky; není proto snad nemístno, pojal-li jsem 9

[na začátek stránky]