Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Písně kosmické - str. 5

[na přehled] [na text]

NERUDA, Jan. Písně kosmické. 8. vyd. V Praze : F. Topič, 1920. (Sbírka souvislé četby školní ; 2)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD.

Ceské čtenářstvo, které v červencovém a listopadovém "Lumíru" r. 1871 s napětím přijímalo u'kázky nové básnické knihy Jana Nerudy a jež 'na jaře r. 1878 nadšeně rozebralo dvě vy,dání této sbírky, naz\'ané lIP í sně 'k o s m i c k~I/, stalo před podIvUhodným tím \lýtv.ore~ tváří v tvář ojedinělému zjevu slov'CSnému. Po dlouholetém odmlčení hlásil se tu opě.ně Neruda ibás1nfk, který po druhém, rozmnokném vydání "Knih veršů" r. 1872 nadobro oněměl; poeta chtěl si dobýti srdce týchf přátel a obdiv Kdo srovnával "Písně kosmické" se staršími básnickS'mi díly Nerudo\'}'iIli, S"Klliham~ veršů", neb dokonce se zač[na začátek stránky]