Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pio Vati - str. [I]

[na přehled] [na text]

Pio Vati : sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova. Praha : Jednota českých filologů, 1930. 174 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

PlOVATI

SBORNÍK PRACÍ ČESKÝCH FILOLOGŮ K UCTĚNÍ DVOUTISÍCÍHO VÝRočí NAROZENÍ

VERGILIOVA

Redigovali

O.JIRÁNI, F. NOVOTNY, B. RYBA

1930

Jednota českých filologů Praha

[na začátek stránky]