Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Pio Vati - str. [175]

[na přehled] [na text]

Pio Vati : sborník prací českých filologů k uctění dvoutisícího výročí narození Vergiliova. Praha : Jednota českých filologů, 1930. 174 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Přehled obsahu.

Hála, Tomáš: Překlad IV. eklogy . . . . . 157

Hejzlar, Gabriel: O portrétech Vergiliových . 43

Hendrich, Joset: Vergilius na našich školách. 112

Hendrich, J oset: Vergilius v českých pl-ekladech 129

Hrdina, Karel: Centones Vergiliani českých humanistú 16. a 17. sto letí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Ludvílwvský, Jaroslav: Několik ohlasú vergiJiovské legendy v starší

české literatul-e. . . . . . . . 62

Novák, Arne: Vergiliovská krajina . 135

Novotw), František: Vergilius v české filolologické vědě. 120

Ryba, Bohumil: Matouš Collinus a jeho vergiliovská universitní čtení 95

Salač, Antonín: Bitva u Aktia na štítu Aeneově. 31

Stiebitz, Ferdinand: Macharúv Vergilius. . . . 141

Svoboda, Karel: Vergiliova Georgika jako básnické dílo. 1

Šimeček, Karel: Vergilius v křesťanském starověku. . . . . .. 56

Vaňorný, Otmar: Dido. Pokus o překlad IV. kn. Vergiliovy Aeneidy 159 Vysoký, Zdeněk 1<.: Prameny episody o lásce Didonině ve Vergiliově

Aeneidě . . . . . . . . . . . . 13

[na začátek stránky]