Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 90

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

SLOVNíČEK.

Agamemnon, král v Mykenách na Peloponesu v jižním Řecku, vrchní vůdce řeckého vojska u Troje.

Achajci, název Řeků bojujících u Troje.

achát různobarevný polodrahokam, stejného složení jako křemen.

Achilleu~, král Mynnidonů. kmene to thessalského v severním Recku, přední hrdina řecký před Trojí a rek Homerovy I1iady.

Akademie francouzská, slavná společnost učenců pro pěstováuí věd a literatury, založena v Paříži r. ] 635, trvá doposud.

aloe keřovitá rostlina z rodu lilíovitých, důležitá v lékařství

šťavou listů a v truhlářství vzácným dřívím.

Alyattes, král v Lydii v Malé Asii, žil r. 617-560 př. Kr. Andromacha, choť Hektora, královského prince trojského. Andy, městečko u Mantovy v severní Italii, rodiště Vergi liovo.

Anspach, město v Bavořích.

Apollon, přední bůh řecký, uctíván jako bůh slunce, básnictví a hudby.

Artuš král, dle středověké pověsti hrdinský král, jenž shromažďoval při svém dvoře celou družinu vynikajicích rybru, jichž dobrodružství byla předmětem hrdinských zpěvů.

90·

[na začátek stránky]