Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 7

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ÚVOD.

Pro většinu čtenářů, mladých i dospělých, počínají dějiny knihy knihkupeckým krámem. Čtenář si vzpomíná na jasně ozářenou a úpravně vyzdobenou výkladní skříň knihkupcovu, v níž na první pohled upoutala jeho pozornost nová kniha bud jménem dávno oblíbeného spisovatele neb vábným a slibným názvem neb rozkošnou úpravou vazby či obálky. Několik dní, chodě mimo knih· kupcf1v výklad, obnovovaný a doplňovaný každé soboty, nahlíží čtenář dychtivě za veliké a zářivé skleněné tabule,' až tam uprostřed spisf:t pestře obrázkových, jemných uměleckých děl, sešitků v barevných obálkách nalezl svou milou knihu, která jej k sobě volá a zve stále svůdněji. Konečně čtenář jednoho dne neodolá, vstoupí do krámu a zakoupí si svazek dávno vytoužený. Pak začíná pro něho nová historie knihy. Vše krásné, co při četbě nad jejími stránkami prožil, promyslil, procítil, proměňuje se v jeho mysli ve zvláštní d6věrný celek, v podivuhodný příběh duše, často pevně spojený . s vlastním životem čtenářovým. Pro tuto osobní historii knihy, kterou si čtenář

7

[na začátek stránky]