Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 55

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

III. KŘESŤANSKÝ RYTÍŘ.

hlubokém výklenku u otevřeného okna na sta. rém rytířském hradě ""~. ~-- .•.. -t.a.&""'.J nad Neckarem seděla za krásného letního od. poledne r. 1300 ušlechtilá stará dáma a dívala r ••.••. T"I' ••••• ~_ ••• .,..;A.l1oAI se přes velkou rukopis _~ nou knihu, zdobenou barevnými iniciálkami, jež před ní ležela otevřena na dubovém pultě, do utěšené krajiny pod hradem.

Pod věžatými hradbami v hlubokém a úzkém údolí modrala se jasně řeka Neckar, v jejíž mělké a průhledné vodě právě brodili mladí zbrojnoši koně, pokřikujíce na sebe. Za řekou pásla se na svěže zelené lučině stáda ovcí a skotu, která huňatý pes čas od času sháněl, zatím co jeho pán zahrával na šalmaj toužebnou píseň. Nad loukou strměla zalesněná stráň, jejíž temná zeleň odrážela se od bledé barvy lučiny. Tam asi uprostřed vrchu při uzounké příkré cestičce, bělající se ve stínu starých jedlí a smrků, krčila se malá kaplička se špičatou vížkou. Dáma z hradního okna viděla, jak právě pod obraz Matky Boží, ověn·

55

[na začátek stránky]