Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 41

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

ll. BÁSNÍK VERGlLIUS.

a nejnádhernější římské třídě, v Posvátné ulici, procházeli se za slun•••• _ •.• l-e...lIi-Ao-f-lw..l~n ného podzimního odpoledne koncem září roku 19. před Kristem dva vznešení Římané, a meI ~::.TTT1TT7'="11~~"" zitím co míjeli skvělé

paláce veřejné í soukromé a mramorové chrámy

~or-~~-!":"8'~~"'" italských i řeckých bohů, hovořili velice živě a se zřejmým dojetím. Jeden ) nich byl vysoký stařec přímé, kostnaté postavy a přísného obličeje s orlím nosem a studeným pohledem šedivomodrých očí. Druhý byl malý, zavalitý muž neklidných tmavých zraků a hustých, trochu zkadeřených vlasů černých jako uhel; chvatné jeho pohyby a jiskřivé oči prozrazovaly mládí, avšak čelo a hladce vyholené tváře rozryty byly již hojnými vráskami. Byli to patrně vzácní mužové; mimojdoucí se jim klaněli, a často ustupovaly hloučky skromněji oblečených chodců této dvojici urozených Římanů.

"Tvoje dnešní zpráva o smrti básníka Publia Vergilia Marona v Brindisi a o jeho pohřbu v Ne 41

[na začátek stránky]