Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Patero obrázků z dějin knihy - str. 10

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Patero obrázků z dějin knihy. Praha : F. Topič, 1911. 98 s. (Osení, sv. 30)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Spisovatel plistupuje k vlastní práci. Načrtne si nejprve všeobecně obsah svojí knihy, rozdělí sí děj; promyslí, zda jednotlivé částky jsou souměrné; někdy na zkoušku napíše si ten či onen výjev, na němž mu zvláště záleží, někdy vypracuje si nejprve oddily nesnadné. Pak píše kapitolu za kapitolou dilo, hledě k tomu, aby sloh byl půvabný, jasný, názorný a libozvučný, a nejednou přepracuje větší neb menší část knihy, jen aby zdokonalil svůj výtvor. Konečně je hotov, ale přece rukopis nedává z ruky. S přísnosti k sobě samému a svému dilu pročítá jej znovu, škrtá zbytečné, vyplňuje mezery, zušlechťuje sloh, až posléze kniha vyhovuje jeho představě. Tu může spisovatel s hrdosti nad dokonaným vznešeným dílem odevzdati rukopis a toužebně čekati, až opětně jako jasný blesk kmitne jeho duší myšlenka nového dila.

Tol duševní historíe knihy, většině čtenářd neznámá a často nepochopitelná. Vědu, která se zabývá těmito vnitřními dějinami knihy, jmenujeme literárním dějepisem. Jako dějepis vůbec, obírají se i literární dějiny především minulýmí dobami; tam pak, kde obracejí se k přítomné době, snaží se vyložiti jí pomoci minulosti. I vykládá literární dějepis, jak v různých dobách a u různých národů vznikaly knihy ze života a z mysli spisovatelů. Aby to dobře póchopil, literární dějepisec se seznamuje se životopísem, činnosti a názory spisovatelů a vypráví pak, kterak všecka dila jednoho spisovatele tvoří jednotný a přirozený celek, a jak tento celek opětně souvisí se životopisem spisovatelovým.

10

[na začátek stránky]