Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Památce Františka Bartoše - str. 20

[na přehled] [na text]

Památce Františka Bartoše : [1837-1937 : K oslavě stého výročí narozenin Františka Bartoše]. Zlín : Městská rada : Osvětový sbor : Přátelé Frant. Bartoše, 1937. 63, [I] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

František Bartoš-Moravan.

Arne Novák.

" ... tu Moravu, již jako drahokam

jsem vzácný v srdci nosil slzou skropený, vždy doufaje, že v ráj se promění."

Frant. Táborský.

Když se r. 1864 sedmadvacetiletý filolog František Bartoš. z vídeňských studií, za nichž byl učenlivým žakem proslulého slavisty Miklosiche, vrátil na Moravu, aby tu zahájil na š.kolách i v národě horlivou činnost učitelskou, nalezl svou milovanou moravskou vlast jako pouhou neprobuzenou provincii, a to nejenom jako odstrkovanou provincii rakouskou, jak na ni pohrdlivě hleděla nepřátelská Vídeň, nýbrž zároveň také jako zanedbanou kulturní provincii českého života. Přesvědčil se o tom jako profesor gymnasií v poněmčených městech Strážnici a v Olomouci a zvláště ve slezském Těšíně, a když s dvaatřiceti lety nalezl definitivní působiště v Brně, úplně ovládaném germanisujícím němectvem, které svůj duševní střed spatřovalo ve Vídni a usilovalo Moravu nadobro odciziti Praze, poznal, že poměry v jeho domovině jsou daleko nepříznivější, než asi bývaly v království před čtvrtstoletím. Vzdělanectvo nebylo v moravských městech unášeno radostnou vlnou národně politického uvědomení, která se po obnově konstituce s neodolatel 20

[na začátek stránky]