Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Památce Antonína Sovy - str. 14

[na přehled] [na text]

Památce Antonína Sovy. Pacov : Spořitelna města Pacova, 1934. [10] s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

V DÍLE, nákl. "Aventina" (Ot. Storch-Marien), vyšlo od r. 1922-1929 doposud XXIII svazků, z nich tyto nové sbírky básnické:

1922 Básně nesobeckého srdce, 1924 Naděje i bolesti,

1927 Drsná láska,

1929 Hovory věcí (pohrobně), 1929 Za člověkem (pohrobně).

MIMO OBA SOUBORY zůstaly knihy básnické:

1916 Vysvobození prince Jirky (pro mládež).

1921 Básníkovo jaro,

1922 Jasná viděnÍ.

POVÍDKOVÉ A ROMÁNOVÉ knihy Sovovy:

1898 Prósa,

1902 Iviiv román,

1903 Povídky.a menší črty, 1903 Výpravy chudých (román), 1909 O milkování, lásce a zradě

(povídky),

1910 Tóma Bojar (román), 1916 Pankrác Budecius, kantor (povídka),

1920 Koloběh starostí,

1927 Kasta živořící a jiná prósa.

[na začátek stránky]