Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Obrazy z okolí domažlického - str. 7

[na přehled] [na text]

NĚMCOVÁ, Božena. Obrazy z okolí domažlického. Praha : F. Topič, 1912.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

BOŽENA NĚMCOVÁ A JEJÍ "OBRAZY Z OKolí DOMAŽLICKÉHO".

Tři kraje naši vlasti oslaveny jsou s přírodními svými krásami i s rázovitým životem svého lidu ve spisech vzácné básnířky české, Boženy Němcové. Jsou to tři končiny pohorské na samých hranicích našeho domova: podkrkonošské zátiší u Ratibořic, kde Božena Němcová prožila své mládi, d.9mažlické okoli na úbo.Čí Českého Lesa, kde ztrávila dva roky plné čín~ nosti i dojmů. konečně uherské Slovensko pod Tatrami, kam později několikráte za přát~1i a studiemi zajela.

Ratiboř:cké údoJi nedaleko Ce!'ké Skalice. kde se stýká divoká velkolepost Krkonoš s rozmanitým půvabem Orlických hor, zůstane se jménem B. Němcové navždy nerozluéně spojeno. Vždyf sem znovu a znovu zavádí celé tisíce českých čtenářů věčně svěží. "Babička" a to tak jimavým a živým způsobem, že každý z nich takřka před sebou zří to kouzelné horské zátiší s nádhernými pHrodními výjevy i rušnými lidovými slavnostmi. Kdo rád čítá pohádky B. Němcové, dobře ví, že mnohé z- ních sebrány jsou na Slovensku, jak svědčí i jejich řeč a jejich duch. Na Slovensko vede spisovatelka také v četných popisech krajů, měst a lesů, jak' je vytěžila ze svých opětovaných pozorných cest. I některé její povídky, na př. půvabná "Chýše pod

[na začátek stránky]