Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O Svatopluku Čechovi - str. 111

[na přehled] [na text]

O Svatopluku Čechovi : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 44. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1932. 112 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Obsah:

Max Švabinský: Podobizna Svatopluka Cecha z roku

19°0

Petr Křička: Chudým dětem (báseň) . 5

Svatopluk Čech: Napomenutí (báseň) . 6

Jaromír Borecký: Svatopluk Cech (báseň) . 7

Otokar Fischer: Německý »Hanuman«. . 8

V. Flajšhans: O knížce »Svat. Cech«. . 1 4

Vladimír Fdda: Dopisy Svatopluka Cecha Jaroslavu

Vrchlickému . . . . . . 16

L. Grossmannová-Brodská: In memoriam 25

Jiří St. Guth-Jarkovský: Rozpomínky. 27

Jos. Hais Týnecký: Ve stínu lípy . 30

Růžena Jesenská: Svatopluk Cech 3 Jos. Kalus: Mé verše a Svatopluk Cech. 36

Jan Karník: Malá vzpomínka na velké lidi. 39

Ant. Klášterský: Svatopluku Čechovi (báseň) 43

Pavla Křičková: Děti a básníci. . . ., 4 Arne Novák: Dušičky v lese. . . . .. 47

Josef Páta, Praha: Svatopluk Čech mezi Slovany 5 r

Ant. Pitourová: Svatopluk Čech, miláček Moravy a

Vesny . . .. 61

Karel Pleskač: Svatopluk Cech. (Hrstka dat žiyoto pisných) . . . . . . . 64

Gabriela Preissová a Božena Viková-Kunětická: Dva

pozdravy . . . . . . . .. 67

Fr. S. Procházka: Lešetínský kovář. . .. 68

Marie Příleská: Svatopluku Cechovi (báseň) . I Jan Roky ta: Svatopluku Cechovi k 21. únoru 1906

(báseň). . . 72

Vilma Sokolová: Z ruky do ruky. " . 75

111

[na začátek stránky]