Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

O Svatopluku Čechovi - str. [1]

[na přehled] [na text]

O Svatopluku Čechovi : ročenka Dobročinného komitétu v Brně, Chudým dětem, roč. 44. Uspořádala Hana Humlová. Brno : Nákladem Dobročinného komitétu v Brně, 1932. 112 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

RO~ENKA DOBROČINNÉHO KOMITÉTU V BRNĚ.

I Y

CHUDYM DETEM

Ve prospěch chud)Th dětí českých škol brněnsk)'ch

ROČNíK XLIV.

o SVATOPLUKU ČECHOVI

Uspořádala

HANA HUMLOVÁ

1932

Nákladem Dobročinného komitétu v Brně

Vytiskla knihtiskárna a nakladatelství Pokorný a spol. v Brně

[na začátek stránky]