Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. [179]

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Sborník

Na parnět Otakara Theera uspořádal

Kruh českých spísovatelů

Ob á I k a a tít u I n í I i s t V. H. Br u n n e r a Vytiskla Pražská akcíová tiskárna Vydalo Zátiší, Knihy srdce i ducha B. M. K I i k a v P r a z e II.

P a I a c k é hon á b řež í 32 V únoru 1920

[na začátek stránky]