Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. [178]

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Miroslav Rutte, Za Otakarem Theerem (Národní listy 21. pros. 1917) . 108

Richard Weiner, Za Otakarem Theerem (Líd. noviny 25. pros. 1917) •. 110

Jan z W ojkowicz, Poslední zápas . . . . . . . . . 112

Arne Novák, Řeč nad hrobem . . . . . . . .• .• . 113

Viktor Dyk, Úrývek (Národni listy 25. pros. 1917) . .116

Hanuš Jelínek, Otakar Theer (Zlatá Praha 9. ledna 1918). . 117

Petr Křička, Památce Ot. Theera (Národ 10. ledna 1918) . 119

Anna Lauermannová-Mikschová, Maska mrtvé (Lumir XLVI. č. 5) . . 120

Bohuslav Knoesl, Vzpomínka . . . • . . • . . . . . . . . . 125

Jaroslav Haasz, Sol. Luna. Lapidea columna (Lumír XLVI. č. 5) . 127

Karel Sezima, Hvězdáři (Národní listy 17. března 1918) . 128

P. M. Haškovec, Silhueta. . . . . . . . 135

Otakar Šimek, Za Otakarem Theerem . . 138

Marie Majerová. Jaro na Hluboké . . . . 145

Jaromír Borecký, Poslední shledání . . . 147

Viktor Dyk, Březnový den (Lumír XLVI. č. 5) . 148

Růžena Jesenská, Vzpomínkou (Knihomil 1918) . 158

Zdenka Háskova. Dva Theerové. . . . . ... . 161

Otokar Fischer, Uvodní slovo k básním (Česká revue, únor 1918) . . 163

Stanislav Lom, Stopy .. •............ . 170

Jan z Wojkowicz, Za přítelem .172

Viktor Dyk, Ve dnech praporú (Cesta 8. listopadu 1918) . 173

Doslov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

PŘÍLOHY

o t a k arT h e e r (podobizna) V. H. Brunner: Fa e t hon (náčrtl B. Jelínková: U n e moc n é h o

[na začátek stránky]