Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. [177]

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

OBSAH

Z pozůstalosti:

Jel smutnou krajinou. 9

Listy z deníku 1., II. 10

Ó lásko. . . . . . . 12

Rozchod . . . . • . 13

Podzimni nálada (Květy 1911) 14

Vzpomínka na Slovácko (Lumír 1911) 15

Na svatební kytíci . . . . . . 16

Listopad . . . . . . . • . . 17

Té, která s vlídným úsměvem. 18

Sívé očí usmály se 19

Jsou dni . . . . . 20

Jdi, dobrý poutníku 21

Dej mi svých úst . 2 Tvůj obrázek . . . 23

Doposud nevíš a netušíš 24

Vím, že jsi mne klamala 25

Květy (Kalendář paní a divek 1917) . 26

Ranní rozhovor (Česká revue 1915) . 27

Poledne ráje (Čeští spisovatelé vdovám našich vojínů 1916) 2R

Za mrtvými (Čeští spisovatelé vdovám našich vojínů 1916) . • 2~

Kmotra Smrt (Lumír 1916). . • . . • . . . 30

Lyrické divadlo (Přehled 24. března 1911) . . 31

Mladá česká poesie (Přehled 7. března 1913) . 3 Z feuilletonů:

1. Vzpomínka na sever (Národní listy 12. února 1913) • • . . . 38

2. Z Hluboké (Národní listy 27. března 1913). • . . . . . . . 42

3. Krymské dojmy 1., II. (Národní listy 21. srpna a 17. září 1913) . 45

Dramatický odkaz Oto Theera (O. Fischer) . . . • . . . . . . . . . 52

Z korespondence:

Z listů Otakaru Šimkovi • 73

Z listů Janu z W ojkowicz. . 81

Z listů Amu Novákovi • • . 92

Z listll Stanislavu Hanušovi. 96

Vzpomínky a úvahy:

Otokar Fischer, Ave anima (Národ dne 27. prosince 1917) . . 9 Ame Novák, Žiji s Bohem a s bohy (Venkov 20. listopadu 1917) . 10 Jindřich Vodák, Otakar Theer (Rozvoj dne 3. ledna 1918). . . . . 105

[na začátek stránky]