Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. [175]

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

DOSLOV

V den Theerovy smrti, 20. prosince 1917, slíbili jsme si, že uctíme básníkovu a přítelovu památku jednak sborníkem některých jeho prací, zvláště básní z dob zralosti, pokud jich sám nepojal do svých knih lyrických, jednak výběrem vzpomínkových projevů a kritických článků o něm, jmenovitě těch, jež pietně osvětlují lidskou osobnost Theerovu. Vychází-li tento památník teprve nyní, jest v tom kromě náhodných okolností, ležících mimo naši vůli, také úmysl, aby byl pomníkem života, nikoliv smrti. Nechf tento sborník, jenž vznikal pod dojmem druhova umírání, dosvědčuje a hrdě vyznává nyní, jak mocně Otakar Theer, čtyřicetiletý, mezi námi a s námi žije.

V Praze, dne 20. prosince 1919.

Otokar Fischer, Arne Novák, Otakar Šimek.

[na začátek stránky]