Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Na pamět Otakara Theera - str. 115

[na přehled] [na text]

Na pamět Otakara Theera. V Praze : Zátiší, Knihy srdce i ducha, 1920. 180 s.

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Odlpoč~vej tiše, d'r:ahý pi'ílteH, po těžkém utr:p·e:ní, v Diě:míŽ se,s osvědčil hrdinouj stul se klidně do náručí země, jež i Tobě, který jsi (Ibýval ohněm a vichrem, voní a zvoní! Snad dříve, než dnes tušíme, zašumí do Tvého věčného snění tajemná, neznámá Ti píseň - to Tvému hrobu, zkropenému našimi slzami, přínesou i'arní větry poselství, že vanou zemí svobodnou.

Arne N,ovák

115

[na začátek stránky]