Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 7

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Jak čísti.

Poměr čtenáře ke knize mění se od pokolení k pokolení; kde nacházeli pradědové jistotu duše a dědové útěchu srdce, tam hledají otcové pouhou zábavu mysli, aby posléze vnukové pídili se jen po rozkoši smyslů a pravnukové dokonce se domáhali jen otřesení nervů. Vztah, který kdysi byl nábožný a po té vášnivý,. proměnil se na čas v chladnou lhostejnost, jež opět ustupuje labužnictví a hravé zálibě: čtelTle všickni velmi mnoho a to knihy rozmanité pestrosti, avšak nečteme dosti oddaně, pokorně, čestně. Knihkupci, kolportéři, nakladatelé zahrnují nás záplavou knih nových, neb za nové vydávaných; veřejné knihovny i soukromé půjčovny nabízejí nám poklady i brak starší literatury, obecně uznané nebo přes odpor všech znalců všude hltané ..nikdo si nemůže naříkati, že by neměl přístupu k početné a různorodé četbě. Na všech stranách ozývají s~ oprávněné i samozvané hlasy, dbající o jakost a hodnotu čtení: škola obrací pozornost dětí pouze k cenným spisům, které šíří obzor duševní, neb zjemňují a vychovávají srdce; populární i odborná kritika v denních listech i v jiných čaSopisech upozorňuje na nová díla vynikající a odmítá rozhodně lichou plevu i bezcenný koukol literárních žní; lidovýchovní pracovnici, umělečtí paedagogové, zanícení knihovníci sestavují a vydávají seznamy vzorných knih, jichž promyšlený výběr uceluje případně všeobecné vzdělání a podává návod, jak voliti z básní, povídek, románů prá'{ě jen dna nejryzejší ... a tak lze

[na začátek stránky]