Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 57

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

František Palacký.

(Psáno k odhaleni jeho pomniku v červnu 1912.)

vývoj každého národa dospěje ke chvíli, kdy z nashromážděných sil kmene a z plnosti doby se zrodí velká a typická osobnost, v jejíž povaze, v jejímž osudu a v jejímž životním díle se monumentalisuje úhrn i smysl dosavadního bytí národního, neb alespoň významné a plodné jedno období vývojové. Mohutná postava taková bývá šťastnou dovršitelkou a úspěšnou naplňovatelkou svých předchůdců, jejichž podněty rozvíjí, přednosti zmocňuje, omyly překonává. Castokráte se v jejím snažení a konání slévají proudy, které dotud, jak se alespoň zdálo, tekly směrem vzájemně opačným, a tato smělá i překvapující synthesa mačí nejen vyšší stupeň kulturní než předchozí fáse vývojové, ale i sama jest podmínkou nových životních forem celého národa. V ní všecko proměněno jest v zákon, v pravidlo, v typ; marně hledali bychom u ní rozmarné nahodilosti, libovolné zvraty, klikaté bloudění; ano, rysy osobní ztrácejí se při takovém vůdčím zjevu zpravidla zcela za charakterem hromadně národním či dobově typickým. Historie, tato velká sochařka, pracující obrovským dlátem v mramoru povah pod širou oblohou věků, pojímá a teše tyto nadživotní figury zcela monumentálně, stírajíc se vznešenou lhostejností z jejich fysiognomie i z jejich pós všecko, co jest příliš individuální, - ale pak čnějí takoVé

[na začátek stránky]