Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 21

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Souborná vydání v literatuře.

Dospěv za mírného večera, jehož čiré ovzduší dává nezvyklou hloubku pohledum do dálek a spolu odnímá. nesprávné zvětšení předmětum bezprostředně blízkým, na mírně povýšený pahorek, s kteréhož lze shlédnouti široký obzor celého žití, s modrajícími horan'J.i snu na okraji, se hřbitovy lásek a i1Iusí hluboko v zastíněných a vlhce mlhavých údolích, s dlouhými lány práce, mrvenými- ylastní krví a silou, zamýšlí se básník, shovívavý stářím a vlídný všeobecným chápáním, nad úhrnem vlastního tvoření. Obrácen pohledem i srdcem k vyrovnanému tomu divadlu, zatouží náhle s prudkostí, s jakou v mladých letech toužil po vzdálené milence a po šťastné chvíli měnící sny v skutečnost básnickou, starý poeta po tom, aby také budoucnosti, která pujde přes trávu vlnící se na jeho hrobě, mohlo se jeviti básnické dílo jeho života v obdobném celistvém souhrnu, v příbuzné jednotě a souvislosti.

Z této nálady a potřeby, kolem níž vládne posvátné a teskné ticho hodiny určené k napsání závěti, vzniká zvláštní, podivuhodný organismus literárního ži'lota, s kterým setkává se každý čtenář, aniž by se pravidelně zamyslil nad jeho povahou a jeho posláním. Jest to literární útvar nepříliš staré tradice, který vykazuje dnes písemnictví všech národu, a který zdomácněl i u nás, třeba že posud nikdo nepokusil se napsati jeho zákony a jeho tvarosloví: ú t var s o u bor n Ý c h vyd á n i b á s nic k Ý c h.

[na začátek stránky]