Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 147

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

REJSTŘÍK JMEN,

Amerling Je. 70 Ariosto 142, 143

Baader 38 Bacháček 138 Balbín 39, 46 Bayle 44, 62 Birjukov 30 Bjiirnson 30 Blahoslav 30

Bom 45

Borovský lJO Burger 71

Burns 124

Byron 123

CaJderon 143 Camoens 143 Campanus 1.13, 138 Carducci 143

Cicero 14

Coleridge 124

Čech3l. 107.113,122.125 až lJl

Čelakovský 5, .ll, 35, 68, 71, 72, 76

Dante 142, 143

Dobner 41, 43, 45, 47, 50, 61. 63

Dobrovský S, 43, 44. 46, 50,

51,53,58.61,62,63,65,6- Durych 50, 53

Ebert 6 Elliotová 97

Emler 15 Eobanus Hessus 152

Erben 37, 38, 68-74, 86,

109, 114, 115

Gebauer 50 Gebauerová 35

Goethe 19, 29, 30, 54, 68,

7!, 108, 140, 141, 145 Gogol 80

Grimm Jakub 52, 68 Grimm Vilém 52

Halek 107, 113 Hanka 76

Hanuš Ignác 70, 82, 86

Han uš Josef 42-48 Havliček .ll, 75-81, 83, 86 Heine 96

Herder 48, 61, 68 Hiif1er 13Homeros 14

Hugo 140, 142, 143 Humboldt Vilém 51, 52 Hus 30. 63

Hýbl 76

Ibsen 29, 123

Jirásek 134

Josef I I. 47, 6 Jungmann 5, 31, 46, 50, 51, 52. 58, 61, 62, 63. 65, 66, 107

Kalina 68, 114 Kanl 114

10*

[na začátek stránky]