Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 14

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

14

vlastni poklady knihy, stává se hlasité čtení pomůckou k memorování, jímŽ přímo vrcholi osvojení sidlla spisovatelova. Naše pokolení, snad vinou školského směru, věnuje přf1iš malou pozornost učení se nazpamět vzorným úryvkům literárním: jak zřídka cituje nám veřejný řečník případný kus z básníka domácího, jak málokdy zazní v politickém ne150 spolkovém proslovu delší citát z národního mistra slohu a věty! Zcela zřejmě chybí tu oddaná láska k literárnímu slovu, kterou na příklad Francouzi a Němci se honosí, a kterou nás zahanb1,lj! i nadšenci pro antické básnictví, již nejednou zacitují mnoho set veršů z Homera neb z Vergilia a kteří i dlouhé zlomky z řečí Ciceronových chovají do slova na mysli. Memorovál1í krásných úryvků básnických a prosaických, které by vedle školy měli propagovati i dramatičtí umělci u nás, němá býti samo účelem, nýbrž pomůckou pochopení knihy a básníka; prospělo by však také povznesení řečnického umění, které právě v Čechách stojí na nízkém stupni.

Každé knihy, která na nás působila mocným dojmem, nemusíme čísti hlasitě, ani nemusíme z ní zlomky a ukázky memorovati; sotva by nám na to vystačil čas, o nějž jest v naší době taková nouze. Přimlouvali bychom se však za to, aby, pokud jen možno, čtenář dílo krásné a významné četl několikráte. Knihy na první přečtení temné a nesrozumitelné vymáhají si toho přímo; knihy plné svůdné krásy a lákavého umění způsobují to samy bezděčně; knihy nasycené hlubokou životní moudrosti odměňují za to mnohonásobně. Ale leckdo potřese pochybovačně hlavou a zeptá se, čekaje předem odpověď zápornou: Což snad neměl bych"román, v kterém hledám jen zábavu a rozptýlení, čísti opětovaně? Právě na románu se dá ukázati prospěch opakovaného čteni. Po prvním pročtení zná čtenář románu jeho dějový postup, spřátelí se s jeho postavami, porozumí životnímu

[na začátek stránky]