Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 139

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Osobnost Jaroslava Vrchlického.

(Psáno ke smrti básníkově dne 9. září 1912.)

Viděl a miloval život ve všech jeho tvarech a zm~nách, v rozkoši lásky, v hloubce poznání, v posvátnosti intuice; kořil se mu, vyznavač širého pantheismu, vždy znovu jako sensitivní myslitel, jako opojený milenec; hledal jej u věčném kolotání přírody, v učeném a láskyplném proniknutí starých kultur, v oddaném a shovívavém noření se do soudobého víru lidstva ..a neumdléval hlasem, v němž hučely jarní vody a vichry, v němž burácelo dunění dávných vojsk a náboženských průvodů, v němž kvílelo moře a jásaly zvony, zpívati hymnu života. Ale znal a uctíval také smrt ve veškerých jejích podobách a možnostech: ~mrt utěšitelku, smrt osvoboditelku, smrt přetvořovatelku: chodě po venkovských hřbitovech i slavných bojištích zamyslil se nesčíslněkráte nad tím, jak lehké šumění trav a tikot plachého .ptáka vyrovná v lahodném usmíření křivdy a bolesti tisíců; stoje nad rakví přítelovou zatoužil tolikráte horoucně, aby i jeho žíznivé zraky pronikly vůlí té němé velitelky Májin závoj tajemného p'oznání,a aby jeho neukojené srdce vrátilo se do klína Prapříčiny; a zas uprostřed lesů, kde se vršila nová pokolení stromů nad trouchní mrtvých velikánů. a kde se kladly čerstvé vrstvy zeleně a květů nad odumřelé jehličí a suché mechy,

[na začátek stránky]