Digitální knihovna Arna Nováka
Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Myšlenky a spisovatelé - str. 125

[na přehled] [na text]

NOVÁK, Arne. Myšlenky a spisovatelé : studie a podobizny. V Praze : nákladem J. Otty, [1914] (Česká knihovna zábavy a poučení ; č. 33)

Stránka
(následující text neprošel korekturou po OCR)

Svatopluk Čech na ~estách.

Mezi našimi moderními básníky jest několik mi.strů cestování a cestopisu. Jan Neruda na světových svých toulkách v Paříži, na Jaderském moři, na Východě, v I talii a v severním Německu hledal a nalézal radostné osvobození srdce zhořklého a zraněného v barevné hře dojmu a v smělé hloubce dějinných i národopisných výhledu; jeho "Obrazy z ciziny" i "Menší cesty" jsou klassická díla uměleckého žurnalismu. Roztoužený a rozkošnický tulák Julius Zeyer prchal z domova ~edivého a lhostejného do exotických a vzněcujících dálek posvěcených bájí, legendou, uměleckou tradicí, a poznal tak Italii i Švédsko, Španěl.sko i Rus, Paříž i Cařihrad; nenapsal-li cestopisných feuilIetonu, vzkřísil v "obnovených obrazech" svých freskových a mosaikových děl nejeden krajinný dojem, nejednu městskou perspektivu, nejednu chrámovou a palácovou náladu, jak si je přinesl ze širého světa. Pro jeho mladšího protinožce J. S. Machara znamenaly štědrý výlet na Krym a opětované pouti do staroklassické Italie cosi obdobného jako pro Nerudu: překonání krajně subjektivního a bortivě analytického období a povznesení se k jasnému ovzduší, kde vše je jisté, bezpečné, hodnotné; však najde se to vše jak v básnických plivabech jeho veršovaného deníku Cernom~řské plavby, tak i v prudkých nájezdech

[na začátek stránky]